AGRICULTURAInternacia Agrikultura Esperanto-Asocio (IAEA) agrikulturo(a)126.com

ASTROLOGIA : Astrologia Esperanto-Kluboastrologio.blogspot.com

ATEISMO Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO) christian.riviere(a)laposte.fr

BAHAISMO : Bahaa Esperanto-Ligo (BEL)   www. bahai.de/bahaaeligo/

CICLISMO : Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI)   bemi.free.fr.

BIOLOGÍA : Asocio por la Enkonduko de Nova Biologia Nomenklaturo (NBN) p/a Wim de Smet, Hertendreef 12, BE-2920 Kalmthout, Belgio.

CIEGOS : Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE) nedeljka.lozajic(a)nb.rs

BUDHISMO : Budhana Ligo Esperantista (BLE)  esperanto.us/budhana.html

ECOLOGÍA : Asocio de Verdulo Esperantista (AVE) :  http://www.verduloj.org.

ECONOMÍA : Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo (IKEF)   http://www.ikef.org.

ECUMENISMO : Tutmonda Ekumena Ligo (TEL) Odos Rodu 5, GR-11252 Athina, Grekio.

ETNISMO : Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL)  ikel.stel.net

 ACCIÓN EUROPEA) :

Europa Esperanto-Unio europo.eu

Asocio por Europa Konscio: zlatko.tisljar(a)siol.net

Europo Demokratio Esperantohttp://www.demokratio.eu

EVANGÉLICOS :  Kristana Esperantista Ligo Internacia http://www.chez.com/keli/.

FERROCARRILEROS  Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)  http://www.ifef.net

FILATELIA :  Esperanto-Ligo Filatelista/Amika Rondo de Esperantajh-Kolektantoj (ELF-AREK) elf-arek.wz.cz

FILOSOFÍA :  Filozofia Asocio Tutmonda (FAT) Sidejo:  Fondajho Simpozio, Rua Huberto Rohden 274 (Campeche), BR-88064-000 Florianópolis – SC, Brazilo: tel.: (02148) 237-2036.  http://www.simpozio.cjb.net

FORSTADO Internacia Forstista Rondo Esperantlingva (IFRE) p/a d-ro Karl-Hermann Simon, C.v. Ossietzky-Str. 21, DE-16225 Eberswalde, Germanio; tel.: (03334) 22154; fakso: (03334) 657125

FUTBOLTutmonda Esperanto Futbala Asocio (TEFA), tefa.esperanto@gmail.com

PEDAGOGÍA DE FREINET : Internacia Celado por Edukado Moderna per Esperanto (ICEM Esperanto)  http://www.icem-pedagogie-freinet.org

GOO : Esperantista Go-Ligo Internacia (EGLI) p/a Nobuo Sakurai, Katuradai 1-4-5, 5197, Ootuki-shi, Saluhasi-mati 409-0618, Japanio.

DISCAPACITADOS : Asocio de Esperantistaj Handikapuloj (AEH)  http://www.volny.cz/aeh-ikeh

HILELISMO : Hilelista Esperanto-Komunumo (HEK):  sites.google.com/site/roansartsthinkery/home/esperanto/hilelismo-homaranismo

EDUCACIÓN : Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj: (ILEI)  ilei.info.

INTERNET : Esperanto@Interreto (E@I ) http://www.ikso.net/echei

ISLAM :

Universala Islama Esperanto-Asocio, Lower Mall, 47150 Murree, Pakistano/Pakistán

Islama Esperanto-Asocio, p/a Adnan Books, Dubai Plaza, 6th Road Chowk, Rawalpindi, Pakistan

DERECHO

Esperanta Jura Asocio (EJA)  esperantajuraasocio.ueuo.com

Internacoa Jurista Esperanto Asocio, jurista@esperanto.ac

PERIODISMO :  Tutmonda Esperantista Jhurnalista Asocio ( TEJhA)  http://www.tejha.org

AMIGOS DE LOS GATOS :  Rondo Kato/Esperantista Kat-amikaro, rondokato(a)hotmail.com

CATOLICISMO Internacia Katolika Unuigho Esperantista (IKUE)  http://www.ikue.org.

COMUNISMO : Internacia Komunista Esperantista Kolektivo (IKEK)  http://www.ikek.org. 

COMUNIDADES : Hejmoj de Internacia Kulturo (HIK) clavarenne(a

CONSTRUCTORES : Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj (TAKE)  take.esperanto.free.fr 

ACCIÓN CULTURAL : Organiza Societo de Internaciaj Esperanto-Konferencoj (OSIEK)   osiek.org.

QUÁKEROS : Kvakera Esperanto-Societo (KES)  http://www.noos.ch/kes

MASONES: Internacia Framasona Ligo, iflesperanto@gmail.com  

MOVIMIENTO ESPERANTISTA DE LOS TRABAJADORES) : Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT),   http://www.satesperanto.org

COSMOLOGIA DE MARTINUS : Martinus-Instituto   martinus.dk

MÉDICOS : Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA)  interrev.com/?lang=eo

MENTALISMO : Espermensogroups.yahoo.com/group/M-Esperanto

CIUDADANÍA MUNDIAL : Esperantista Internacia Centro de Mondcivitanoj (EICM)   http://www.recim.org

MORMONISMOPor Esperanta Mormonaro (PEM)  poresperantamormonaro.weebly.com

MOTORCICLISMO  : Esperantista Motorciklanta Cheno (EMCH), p/a s-ro Andre Rambeaux, 27 La Fagne de Chimay, BE-6460 Chimay, Belgio; tel.: (060)41 21 60

MUSICA:

Muzika Esperanto-Ligo (MEL) alan.bishop(a)monash.edu

Esperanto-Universala Rok-Organizo, KolektivaKomunik-Asocio (EUROKKA) artista.ikso.net/eurokka

NATURISMOInternacia Naturista Organizo Esperantista (INOE),  http://www.esperanto-naturismo.org/

CURACIÓN NATURALInternacia Naturkuraca Asocio (INA)  http://www.ina-asocio.info

NO FUMADORES : Tutmonda Asocio de Esperantistaj Nefumantoj (TADEN) , r.moerbeek(a)kpnmail.nl

NUMISMATICA : Esperanto Numismatika Asocio, bert.boon(a)skynet.be

OOMOTO : Esperanto-Populariga Asocio (EPA)  http://www.epa.jp.

CRISTIANISMO ORTODOXO:

Kristana Ortodoksa Rondo Esperantista, groups.yahoo.com/group/kristana-ortodoksa-rondo-esperantista

Tutmonda Ortodoksa Ligo Esperantista (TOLE) leonov(a)rozabg.com

PACIFISMO :  Mondpaca Esperantista Movado (MEM),cglady(a)arcadis.be


ACCIÓN PROGRESISTA :

Monda Asembleo Socia (MAS)   http://mas-eo.org.Libero por la Lingvoj ,  http://www.esperanto.com.br/libero

P.T.T ( POSTAL-TELEGRÁFICOS) : raymonde.coquisart(a)wanadoo.fr

RADIOAFICIONADOS : Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj (ILERA)  http://ttt.esperanto.org/internacia/ILERA

COMPARACIÓN DE RELIGIONES : Asocio de Studado Internacia pri Spiritaj kaj Teologiaj Instruoj  groups.yahoo.com/group/per-esperanto-religio

ROTARIO (ROTARIOS) : Rotaria Amikaro de Esperantistoj (RADE) esperantorotary.org

COMUNIDAD LGBQL+ : Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj (LSG), trio@esperanto.org

SANACIONES ESPIRITAS : Amikaro Bruno Gröning; http://www.bruno-groening.org/esperanto

CIENCIAS : Internacia Sciencia Asocio Esperantista (ISAE):  scienca-revuo.info

SINDICALISMO ; Sindikata Agado, georges.sossois(a)hotmail.fr

SCOUTS : Skolta Esperanto-Ligo (SEL)  http://www.skolta.org

TRABAJO SOCIALAsocio de Sociallaboristoj Esperantistaj (ASLE) s.lingman(a)comhem.se

SOLIDARIDAD :

Monda Solidareco kontrau la Malsato (MSM)  http://www.globidar.org.

Solidareca Reto http://www.globenet.org/reseau-solidarite/esperanto.htm.

ESPIRITISMO : Spiritisma Eldona Asocio F.V. Lorenz,   http://editoralorenz.com

DEPORTESMonda Esperanta Ligo por Sporto (MELS)  www.esperanto.org/mels

TAICHICHUANG :  Universala Tajchichuan-Grupo de Esperanto (UTGE), cn01248(a)yahoo.cn

TURISMO : Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo,   esperanrto.bydgoszcz.eu

GLOBALIZACION : Unu Mondohttp://www.unu-mondo.org

WONBULISMO  : Esperantista Asocio de Uonbulismo (EAU)  www.uonbulismo.net.

VEGETARISMO : Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (TEVA)   http://www.ivu.org/teva

VETERANOS ESPERANTISTASVeterana Esperantista Klubofacebook.com/groups/veteranoj

ESTILO DE VIDAMovado sen Nomo,  http://www.movado-sen-nomo.org


y revise los grupos esperantistas en   TELEGRAM