Morgaŭ la 15-an de majo okazos la sanktproklamo de Titus Brandsma, la ĉiela patrono de IKUE.
La solenan meson oni povos sekvi de la 10-a horo UTC (6 AM CLT).Serĉu, ĉu la katolikaj televidoj en viaj landoj enprogramigis la solenaĵon, se ne, jen la ligilo de la Vatikana informservo.https://www.youtube.com/watch?v=0E9L97OblIc

Lunde, je la 10-a horo UTC (6AM CLT) en la baziliko de Sta Petro okazos la dankmeso. Jen la ligilo:https://www.youtube.com/watch?v=_DO5pGfy5kI

Dum la lastaj monatoj mi tre intense kunlaboris kun la karmelanoj kaj informis ilin pri la E-vivo de Titus.  Surbaze de tiu agado, informo pri Titus-esperantisto rapide estis diskonigita ekster E-rondoj.Dank’ al tio, dum la lastaj tagoj aperis tekstoj kiuj mencias ligon de Titus kaj Esperanto. Gravas, ke ekz.  L’Osservatore Romano menciis tion.Hodiaŭ la Vatikana radio prezentis interparolon kun la vicpostulatoro kiu ankaŭ substrekis ke Titus estis Esperantisto. P. Fernando, kun kiu mi same starigis kontakton, menciis i.a. Kolbe, ĉar mi sendis la informojn pri la ĉielaj patronoj de IKUE. Koincido: ĝuste hodiaŭ okaze de «Kolbe-tago» mi komparis tiuj du sanktuloj!
Krome, en la meslibreto por la solenaĵo, en kiu oni prezentas koncizajn biografiojn de la novaj sanktuloj, estas menciita Esperanto. Nun, male ol en la jaro 1985, plurajn personojn atingas la informo ke Titus Brandsma estis Esperantisto. Tio estas vere grava atingo!Mi ĝojas, ke la elspezita tempo ne estas perdita!
Tamen, ni katolikaj Esperantistoj devus pli bone koni nia(j)n patrono(j)n! Mi baldau sendos iujn proponojn tiu rilate.
Sankta Titus, preĝu por ni!
Marija Belošević, prezidantino de IKUE

rgaŭ la 15-an de majo okazos la sanktproklamo de Titus Brandsma, la ĉiela patrono de IKUE.
La solenan meson oni povos sekvi de la 10-a horo (06.00 CL).Serĉu, ĉu la katolikaj televidoj en viaj landoj enprogramigis la solenaĵon, se ne, jen la ligilo de la Vatikana informservo.https://www.youtube.com/watch?v=0E9L97OblIc

Lunde, je la 10-a horo (UTC+2) en la baziliko de Sta Petro okazos la dankmeso. Jen la ligilo:https://www.youtube.com/watch?v=_DO5pGfy5kI

Dum la lastaj monatoj mi tre intense kunlaboris kun la karmelanoj kaj informis ilin pri la E-vivo de Titus.  Surbaze de tiu agado, informo pri Titus-esperantisto rapide estis diskonigita ekster E-rondoj.Dank’ al tio, dum la lastaj tagoj aperis tekstoj kiuj mencias ligon de Titus kaj Esperanto. Gravas, ke ekz.  L’Osservatore Romano menciis tion.Hodiaŭ la Vatikana radio prezentis interparolon kun la vicpostulatoro kiu ankaŭ substrekis ke Titus estis Esperantisto. P. Fernando, kun kiu mi same starigis kontakton, menciis i.a. Kolbe, ĉar mi sendis la informojn pri la ĉielaj patronoj de IKUE. Koincido: ĝuste hodiaŭ okaze de «Kolbe-tago» mi komparis tiuj du sanktuloj!
Krome, en la meslibreto por la solenaĵo, en kiu oni prezentas koncizajn biografiojn de la novaj sanktuloj, estas menciita Esperanto. Nun, male ol en la jaro 1985, plurajn personojn atingas la informo ke Titus Brandsma estis Esperantisto. Tio estas vere grava atingo!Mi ĝojas, ke la elspezita tempo ne estas perdita!
Tamen, ni katolikaj Esperantistoj devus pli bone koni nia(j)n patrono(j)n! Mi baldau sendos iujn proponojn tiu rilate.
Sankta Titus, preĝu por ni!
Marija Belošević, prezidantino de IKUE

Categories:

Tags:

No responses yet

Deja una respuesta