Asocie

Sur ĉi tiu paĝo vi povas trovi la necesajn dokumentojn pri nia asocio kiel statutoj, regularoj, protokoloj, bilancoj, ktp. por plenumi la leĝojn kaj statutojn. Vi povas registriĝi kiel membro, simpatizanto aŭ kontribuanto en ĉi tiu paĝo kaj eĉ pagi vian membro- kaj monat-kotizojn.

Aliĝilo por Membroj , Simpatizantoj kaj Kunlaborantoj

Pagilo por via enirkotizo al ĈEspA/ĈEJO x CL$2.589
Membro-jarkotizo por ĈEspA/ĈEJO x CL$5.178
Donacu de CL$500 ĝis CL$20.000