Ĉilia Esperanto-Asocio estas la landa organizo respondeca pri la disvastigo kaj instruado de la Internacia Lingvo "Esperanto" en Ĉilio.

               Niaj celoj, laŭ niaj statutoj estas:

a) Diskonigi la uzon kaj instruadon de la Internacia Lingvo Esperanto;

b) Agi por solvi la lingvan problemon en internaciaj rilatoj kaj faciligi internacian komunikadon;

c) Faciligi ĉiajn kulturajn rilatojn inter homoj sen distingo de nacieco, raso, sekso, religio, politika ideologio, lingvo aŭ socia kondiĉo;

d) Pliigi inter siaj membroj fortan senton de solidareco kaj disvolvi en ili komprenon kaj estimon por aliaj popoloj;

e) La disvastigo de la homaj rajtoj difinitaj en la Deklaracio de la Homaj Rajtoj, de Unuiĝintaj Nacioj, kaj rilate al ili, serĉas respekton al ili kiel esenca kondiĉo de la laboro de la korporacio.

Kontaktu nin por pliaj informoj

          Por atingi siajn celojn, la Asocio havas landan estraron kaj post la reformo de la statutoj ĝi havos kolektivan instancon formotan de regionaj delegitoj, kiuj reprezentos tiujn regionojn, kie estas certa nombro da esperantistoj kaj / aŭ subtenantoj. Tiel la statutoj adaptiĝas al la administra realo de la lando.  

           La Asocio kunigas homojn de iu ajn aĝo, kiuj parolas la Internacian Lingvon Esperanton aŭ ne, sed simpatias kun la ideo de lingvo internacia neŭtra.

         Ekzistas ankaŭ la NRO Junulara Esperantisto de Ĉilio ( Ĉilia Esperantista Junulara Organizo , kiu estas specialigita por junuloj ĝis 35-jaraj, kaj tiuj, kiuj estas membroj de ĉi-lastaj, estas tuj membroj de la Asocio.

         ĈEspA estis fondita en majo 1978, en la urbo Santiago. Ĝi havas Laŭleĝan Personecon laŭ Dekreto de la Ministerio de Justeco n-ro 1011/1990, kaj estas registrita en la Tutlanda Registro pri Senprofitaj Juraj Personoj.

Nia Estraro
Baldaŭ elektoj de Estraro
Se vi deziras esti kandidato por la venonta elekto, sendu vian programon kaj ĝi aperos ĉi tie.