Asociación Chilena de Esperanto » Asociaciones de Profesiones e Intereses

Asociaciones de Profesiones e Intereses

Lista de las Asociaciones actualmente existentes, sus sitios web o direcciones para contactarlas .

Actualizada a julio 2014.

AGRIKULTURO (AGRICULTURA) : Internacia Agrikultura Esperanto-Asocio (IAEA) agrikulturo(a)126.com

ASTROLOGIO ( ASTROLOGIA) : Astrologia Esperantista Klubo, astrologio.blogspot.com

ATEISMO : Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO) christian.riviere(a)laposte.fr

BAHAISMO : Bahaa Esperanto-Ligo (BEL)  www. bahai.de/bahaaeligo/

BICIKLADO (BICICLETAS) : Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI)  bemi.free.fr.

BIOLOGIO (BIOLOGÍA) : Asocio por la Enkonduko de Nova Biologia Nomenklaturo (NBN) p/a Wim de Smet, Hertendreef 12, BE-2920 Kalmthout, Belgio.

BLINDULOJ (CIEGOS) : Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE) nedeljka.lozajic(a)nb.rs

BUDHISMO : Budhana Ligo Esperantista  (BLE) esperanto.us/budhana.html

EKOLOGIO (ECOLOGÍA) : Asocio de Verdulo Esperantista (AVE) : www.verduloj.org.

EKONOMIO ( ECONOMÍA) : Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo (IKEF)  www.ikef.org.

EKUMENISMO (ECUMENISMO) : Tutmonda Ekumena Ligo (TEL) Odos Rodu 5, GR-11252 Athina, Grekio.

ETNISMO : Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL) ikel.stel.net

EUROPA AGADO ( ACCIÓN EUROPEA) :

  • Europa Esperanto-Unio europo.eu
  • Asocio por Europa Konscio: zlatko.tisljar(a)siol.net
  • Europo Demokratio Esperanto: www.demokratio.eu.

EVANGELIISMO (EVANGÉLICOS) : Kristana Esperantista Ligo Internacia. www.chez.com/keli/.

FERVOJISTOJ ( FERROCARRILEROS) Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF) www.ifef.net

FILATELO ( FILATELIA) : Esperanto-Ligo Filatelista/Amika Rondo de Esperantajh-Kolektantoj (ELF-AREK) elf-arek.wz.cz

FILOZOFIO ( FILOSOFÍA) : Filozofia Asocio Tutmonda (FAT) Sidejo: Fondajho Simpozio, Rua Huberto Rohden 274 (Campeche), BR-88064-000 Florianópolis – SC, Brazilo: tel.: (02148) 237-2036. www.simpozio.cjb.net

FORSTADO : Internacia Forstista Rondo Esperantlingva (IFRE) p/a d-ro Karl-Hermann Simon, C.v. Ossietzky-Str. 21, DE-16225 Eberswalde, Germanio; tel.: (03334) 22154; fakso: (03334) 657125

FREINET-PEDAGOGIO (PEDAGOGÍA DE FREINET) : Internacia Celado por Edukado Moderna per Esperanto (ICEM Esperanto) www.icem-pedagogie-freinet.org

GOO : Esperantista Go-Ligo Internacia (EGLI) p/a Nobuo Sakurai, Katuradai 1-4-5, 5197, Ootuki-shi, Saluhasi-mati 409-0618,  Japanio.

HANDIKAPITOJ (DISCAPACITADOS) : Asocio de Esperantistaj Handikapuloj (AEH) http://www.volny.cz/aeh-ikeh

HILELISMO : Hilelista Esperanto-Komunumo (HEK): sites.google.com/site/roansartsthinkery/home/esperanto/hilelismo-homaranismo

INSTRUADO ( EDUCACIÓN ) : Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj: (ILEI)  ilei.info.

INTERRETO ( INTERNET ) Esperanto@Interreto  (E@I )www.ikso.net/echei

ISLAMO ( ISLAM) :

  • Universala Islama Esperanto-Asocio, Lower Mall, 47150 Murree, Pakistano/Pakistán
  • Islama Esperanto-Asocio, p/a Adnan Books, Dubai Plaza, 6th Road Chowk, Rawalpindi, Pakistan

JURO (DERECHO) : Esperanta Jura Asocio (EJA) esperantajuraasocio.ueuo.com

ĴURNALISMO (PERIODISMO) : Tutmonda Esperantista Jhurnalista Asocio ( TEĴA) www.tejha.org

KAT-AMANTOJ (AMIGOS DE LOS GATOS) : Rondo Kato/Esperantista Kat-amikaro, rondokato(a)hotmail.com

KATOLIKISMO (CATOLICISMO): Internacia Katolika Unuigho Esperantista (IKUE) www.ikue.org.

KOMUNISMO ( COMUNISMO) : Internacia Komunista Esperantista Kolektivo (IKEK) www.ikek.org.

KOMUNUMOJ ( COMUNIDADES) : Hejmoj de Internacia Kulturo (HIK) clavarenne(a

KONSTRUISTOJ ( CONSTRUCTORES) : Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj (TAKE) take.esperanto.free.fr

KULTURA AGADO ( ACCIÓN CULTURAL) : Organiza Societo de Internaciaj Esperanto-Konferencoj (OSIEK)  osiek.org.

KVAKERISMO ( QUÁKEROS) : Kvakera Esperanto-Societo (KES) www.noos.ch/kes

LABORISTA ESPERANTO-MOVADO ( MOVIMIENTO ESPERANTISTA DE LOS TRABAJADORES) : Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT),  www.satesperanto.org

MARTINUS-KOSMOLOGIO (COSMOLOGIA DE MARTINUS) : Martinus-Instituto  martinus.dk

MEDICINISTOJ (MÉDICOS) : Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA) interrev.com/?lang=eo

MENSA ( MENTALISMO) : Espermenso, groups.yahoo.com/group/M-Esperanto

MONDCIVITANISMO ( CIUDADANÍA MUNDIAL) : Esperantista Internacia Centro de Mondcivitanoj (EICM)  http://www.recim.org

MORMONISMO: Por Esperanta Mormonaro (PEM) poresperantamormonaro.weebly.com

MOTORCIKLISMO ( MOTOCICLISMO) : Esperantista Motorciklanta Cheno (EMCH), p/a s-ro Andre Rambeaux, 27 La Fagne de Chimay, BE-6460 Chimay, Belgio; tel.: (060)41 21 60

MUZIKO (MÚSICA) :

  • Muzika Esperanto-Ligo (MEL) alan.bishop(a)monash.edu
  • Esperanto-Universala Rok-Organizo, KolektivaKomunik-Asocio (EUROKKA) artista.ikso.net/eurokka

NATURISMO (NUDISMO) : Internacia Naturista Organizo Esperantista (INOE), jozefo.nemeth(a)gmail.com

NATURKURACADO ( CURACIÓN NATURAL) : Internacia Naturkuraca Asocio (INA) www.ina-asocio.info

NEFUMISMO ( NO FUMADORES) : Tutmonda Asocio de Esperantistaj Nefumantoj (TADEN) , r.moerbeek(a)kpnmail.nl

NUMISMATIKO (NUMISMÁTICA): Esperanto Numismatika Asocio, bert.boon(a)skynet.be

OOMOTO : Esperanto-Populariga Asocio (EPA) www.epa.jp.

ORTODOKSA KRISTANISMO ( CRISTIANISMO ORTODOXO) :

PACO (PACIFISMO) : Mondpaca Esperantista Movado (MEM),cglady(a)arcadis.be PROGRESEMA AGADO ( ACCIÓN PROGRESISTA) :

P.T.T ( POSTAL-TELEGRÁFICOS) : raymonde.coquisart(a)wanadoo.fr

RADIOAMATOROJ ( RADIOAFICIONADOS) : Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj (ILERA) http://ttt.esperanto.org/internacia/ILERA

RELIGI-KOMPARADO ( COMPARACIÓN DE RELIGIONES) : Asocio de Studado Internacia pri Spiritaj kaj Teologiaj Instruoj groups.yahoo.com/group/per-esperanto-religio

ROTARIO (ROTARIOS) : Rotaria Amikaro de Esperantistoj (RADE)  http://radesperanto.monsite.wanadoo.fr

SAMSEKSAMO ( GAYS Y LESBIANAS) : Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj (LSG) lsg-esperanto.org

SANIĜO PER SPIRITAJ FORTOJ ( SANACIONES ESPIRITAS) : Amikaro Bruno Gröning;www.bruno-groening.org/esperanto

SCIENCO ( CIENCIAS) : Internacia Sciencia Asocio Esperantista (ISAE): scienca-revuo.info

SINDIKATOJ ( SINDICALISMO) ; Sindikata Agado, georges.sossois(a)hotmail.fr

SKOLTOJ (SCOUTS) : Skolta Esperanto-Ligo (SEL) www.esperanto.org/skolta SOCIALA LABORO ( TRABAJO SOCIAL): Asocio de Sociallaboristoj Esperantistaj (ASLE) s.lingman(a)comhem.se

SOLIDARECO ( SOLIDARIDAD) :

SPIRITISMO ( ESPIRITISMO) : Spiritisma Eldona Asocio F.V. Lorenzhttp://editoralorenz.com

SPORTO ( DEPORTES): Monda Esperanta Ligo por Sporto (MELS) www.esperanto.org/mels

TAICHICHUANG :Universala Tajchichuan-Grupo de Esperanto (UTGE), cn01248(a)yahoo.cn

TURISMO : Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismoesperanrto.bydgoszcz.eu

TUTMONDIĜO ( GLOBALIZACION) : Unu Mondo, www.unu-mondo.org

UONBULISMO ( WONBULISMO) : Esperantista Asocio de Uonbulismo (EAU) www.uonbulismo.net.

VEGETARISMO : Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (TEVA)  http://www.ivu.org/teva

VETERANOJ ( ANTIGUOS ESPERANTISTAS): Veterana Esperantista Klubo, facebook.com/groups/veteranoj

VIVSTILO ( ESTILO DE VIDA) : Movado sen Nomo, www.movado-sen-nomo.org

Free counters!Estadisticas Gratis