Ĉilia Esperanto-Asocio » Blog Archives

Tag Archives: Ameriko

Argentinaj Esperantistoj invitas Kongresumi

La Argentina Esperanto -Ligo invitas al la tuta ĉilia esperanto-movado, por partopreni nian 59-an AKE-on, okazonta en urbo Monte Hermoso, de la 17-an ĝis la 19-an de novembro 2018.
La oficiala ttt-paĝo estas ĉe:
Tie vi trovos la oficialajn informojn kaj gravajn dokumentojn, ĉefe post la 16-an de oktobro. Ekde tiam, vi trovos la plenajn dokumentojn de AEL.
Amike
Prof Ruben Sanchez
AEL-Sekretario
Published by:
Ameriko Aplicación Aplikado Congresos Kongresoj Mondo UEA

KOMENCAS LA 9 TUTAMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO

Hodiau dimanche 11an de februaro 2018, komencis en Habano, Kubo, la 9a Tutamerika Kongreso de Esperanto, kun la temo ” Lingvoj kaj Kulturoj: Edukado por la Dauripova Evoluo en la Amerikoj” .

La kongreso estas organizata de Kuba Esperanto-Asocio kaj la Amerika Komisiono de UEA.

Dum la semajno okazos prelegojn, kursojn, seminariojn kaj kapabligojn por la partoprenintoj por plibonigi la por-esperantan agandon en Ameriko. Kompreneble oni turismos.

Published by:

TUT-AMERIKA KONGRESO DE ESPERANTO OKAZOS EN 2018 EN HAVANO

De la 11-a ĝis la 17-a de februaro 2018, Havano gastigos la 9-an Tut-Amerikan Kongreson de Esperanto. La kongresa temo estos “Lingvoj kaj kulturoj: edukado por daŭripova evoluo en La Amerikoj”.

TAKE estas kongreso iniciatita de la Amerika Komisiono de UEA, kreita en 1994, sed la Unua Latinamerika Kongreso de Esperanto, antaŭulo de la nuna TAKE, okazis en julio 1978 en Mariljo, Brazilo, kie kunvenis kvincento da kongresanoj.
Tiamaniere, post tiu unua sukcesa renkontiĝo, la amerika regiono decidis okazigi, principe, ĉiu-trijaran kongreson, sed la realo ne ebligis tion plenumi akurate, tamen, tiel ĝermis forumo por la amerika movado kunordige kun la Amerika Komisiono de UEA kaj la respektivaj landaj asocioj.
Aliflanke, dum la 90-aj jaroj, Havano fariĝis unu el la plej vizitataj urboj de Kubo kaj de tiam ĉiujare akceptas plurcentmilojn da turistoj el ĉiuj mondopartoj kaj el la tuta lando.
Kiel estas sciate, Kubo kaj Kuba Esperanto-Asocio havas jam longjaran sperton en la organizado de internaciaj eventoj, nome, la 75-a UK en 1990, la 6-a TAKE en 2004, la 95-a UK en 2010 lige kun ILEI-konferencoj, Junularaj Kongresoj kaj Infanaj Kongresetoj, interalie.
Stabila kaj sperta aktivularo kaj novaj generacioj de esperantistoj sin preparas por bonvenigi la internacian kongresanaron, kiu povos propraokule konstati la vivantecon de la kuba movado kaj aparte laboros por plifortigi la regionan komunumon kun ĉiuj bonvolaj homoj pretaj levi la torĉon de Esperanto en la kontinento.
Laŭ la programo provizora oni antaŭvidas prelegojn pri la kongresa temo, seminariojn, fakajn kunsidojn, AMO-seminarion, forumojn, kulturajn spektaklojn, ekskursojn, dum-, antaŭ- kaj postkongresajn.
Kadre de la kongreso okazos la jara renkontiĝo de la kubaj esperantistoj kaj kunsido de la Komitato de KEA, la supera gvidorgano de la Asocio. Ni esperas akcepti 150-200 partoprenantojn. Bonvenon en Havano!
Loka Kongresa Komitato
Retejo de la 9-a TAKE: http://www.esperanto.cult.cu

Published by: