Ĉilia Esperanto-Asocio » Blog Archives

Author Archives: chespa

42a Datreveno nun virtuale

La venontan sabaton, 30an de majo, Ĉilia Esperanto-Asocio 42jariĝas, kaj pro la kialoj de ĉiuj jam konataj, ĉi foje ni kunvenos virtuale.

La renkontiĝi okazos inter la 18a kaj 20 horoj kontinenta ĉiliatempe, per jitsi,  kiu similas al zoom sed permesas pli longan babilado, kaj estas senkosta!!! Ni atendas vian partoprenon en ĉi una sperto por ni.

Published by:

FILMO “VIZITO AL LA CENTRA OFICEJO” LIBERE SPEKTEBLA

UEA

La Malfermaj Tagoj de la Centra Oficejo de UEA kaj TEJO (mallonge MT) okazas dufoje jare, kutime en iu aprila kaj novembra sabato, ekde novembro 1994. La 52-a MT estis planita por okazi ĉeeste la 25-an de aprilo 2020, sed pro la tutmonda koronvirusa epidemio UEA devis anonci ĝian nuligon komence de marto. Tamen kiel informite en la GK864, bona novaĵo estas, ke – danke al la kunlaboro de la stabo de la Centra Oficejo, la Estraro de UEA kaj bonvolemaj anoj de nia esperantista komunumo – la 52-a MT povos ja okazi en la planita dato, sed virtuale. La proponita programo de tiu MT strebos konservi la tradiciajn elementojn de la evento kaj ĝian kutiman etoson.

De gastlibro kaj loterio ĝis rabatoj en la Libroservo de UEA kaj la atendataj prelegoj, la organiza teamo provizas rimedojn por virtuale realigi la agrablajn momentojn, kiuj okazas dum la vizito al Roterdamo kaj al la CO okaze de la malfermaj tagoj. Tial la tuta enhavo de la DVD Vizito al la Centra Oficejo, preparita dum la 23-a MT la 26-an de novembro 2005, estas nun libere spektebla en la kanalo de UEA ĉe YouTube, UEAViva: youtube.com/UEAviva (vi estas bonvena aboni la kanalon).

Kvankam la CO aspektas relative malsame en 2020, la ĉefa filmo de la DVD havas veran historian valoron: ĉar ĝi estis produktita en la jaro 2005, kiam la CO festis sian 50-jariĝon en Nederlando post translokiĝo el Britio en 1955. Per ĝi eblas kapti la esencon de la laboro de la CO por UEA kaj Esperanto. Krom la ĉefan filmon, esperantistoj povos ĝui ankaŭ la aliajn erojn de la DVD: Konciza bild-historio de la Centra Oficejo, Bild-galerio: “Malferma tago en CO” kaj Malantaŭ la kurteno.

La referenca vendoprezo de la DVD Vizito al la Centra Oficejo estas 9,00 €. Tial ni alvokas ĉiujn subteni la aperigon de tiu materialo en nia kanalo per laŭvola -samvalora aŭ ajna- donaco al UEA. Por scii kiel sendi vian donacon vizitu: uea.org/alighoj/pagmanieroj. Donacinte, bonvolu sendi mesaĝon al financoj@co.uea.org kun averto, ke via kontribuo estas por la “52-a MT”. Ni uzos la kontribuojn por donaci la fizikajn diskojn en la stoko al instruistoj kaj esperantistoj, kiuj povas utiligi tiun materialon! en sia a gado. Nia celo estas per tiu alvoko atingi la minimuman sumon de 330 €. Laŭnoma danko al donacintoj aperos en la revuo Esperanto sub la rubriko “Oficiala informilo” (por aboni la revuon membriĝu en UEA/TEJO).

La Estraro de UEA kore dankas al la eldonejo Espero, kunposedanto de la kopirajto, kiu konsentis pri la disponigo de la enhavo de la DVD, speciale por tiu virtuala MT. La programon eblas sekvi ĉe: eventaservo.org/e/mt52. La disponigo de la filmo havas apartan signifon en tiu periodo, dum kiu provizore ne eblas viziti la Centran Oficejon, kaj estas ankaŭ simbola agnosko de la valora agado de la CO, kiu daŭre laboras por la Asocio kaj la membroj, i.a. bonorde ekspedas revuojn kaj libroservajn mendojn, eĉ se en kelkaj kazoj povas okazi malfruoj pro enlandaj poŝtaj limigoj

Published by:

Esperantistas tendrán Congreso Mundial en Montreal

Entre el 1 y 8 de agosto 2020, esperantistas de todo el mundo participarán en el 105° Congreso Mundial de Esperanto, en la ciudad de Montreal, Canadá. El tema del encuentro mundial será  Naciones Unidas 75 años : Diálogo y la Comprensión Mutua en un Mundo Cambiante. 

Hasta el 30 de diciembre de 2019, ya habían inscritos 748  de 58 países. Si deseas participar en este encuentro mundial, puedes hacerlo aqui

Published by:

Aprende Esperanto en Duolingo

El sitio web duolingo.com desde hace más o menos dos años permite el aprendizaje del Idioma Internacional Esperanto, en forma gratuita. En el programa que puedes hacer tanto en tu pc como en tu smartphone,  se avanza según temas, como por ejemplo, presentarse, frases comunes, salud, familia, etc. Ahora tiene la posibilidad de que un tutor pueda guiarte en dicho aprendizaje, pues te envía cada semana dos lecciones a completar en un período de tiempo, y el tutor puede “recordarte” cuáles lecciones no has completado dentro de tiempo, y comparar tu progreso con los otros estudiantes, creando así una competencia entre quienes estudian el idioma.

Si deseas utilizar este sistema, y ya tienes una cuenta en duolingo,  pues haz click en este link https://www.duolingo.com/o/vnbmsw. Si aún no tienes cuenta puedes crearla con tu clave de facebook, gmail o directamente en duolingo.  Si ya tienes cuenta en duolingo,  anda a tu perfil, y donde dice “comparte tu avance” utiliza las letras vnbmsw y quedarás ya incluido en la “sala de clases 2020” para aprender Esperanto.

Published by:

Feliĉan Zamenhof-Tagon!

Uncategorized

Published by:

Invitación General

ĈEJO ĈEspA Encuentros

La Asociación Chilena de Esperanto, invita a todos sus miembros, colaboradores y simpatizantes a participar en aquellas instancias democráticas de diálogo pacífico, de forma de hacer presente no solo las necesidades socioeconómicas y políticas actuales, sino también los derechos culturales y lingüísticos de nuestros pueblos originarios como de los inmigrantes que viven en nuestro país.

Published by:

Deklaracio de ĈEspA pri la lastaj okazintaĵoj en Ĉilio

Ĉilia Esperanto-Asocio esprimas sian fortan esperon ke baldaŭ la nialanda popolo, per paca dialogo kun ĝiaj politikaj kaj sociaj gvidantoj sukcesos establi la necesan itineron, cele al nova socia pakto, pli inkluziva kaj justa, kun vere funkcianta demokratio multe pli efika, partopren-stimula kaj reprezenta ol ĝis nun, tiel ke nia kara patrujo plu iru antaŭen al la disvolviĝo kiun nia komunumo de kuncivitanoj meritas.

Published by:

Forpasis Ludoviko Kristoforo Zaleski-Zamenhof (1925-2019)

La 9-an de oktobro forpasis en Parizo la pola inĝeniero Ludoviko Kristoforo Zaleski-Zamenhof. Laŭ lia filino, Margaret Zaleski-Zamenhof, la entombiga ceremonio okazos en tiu sama urbo, en familia rondo. Oni ne koniĝis la morto-kaŭzon.

Ludwik Krzysztof Zamenhof estis lia reala nomo. Li naskiĝis la 23-an de januaro 1925. Liaj gepatroj estis Adamo kaj Wanda Zamenhof. Lia avo estis L.L. Zamenhof. Por la esperantistoj li estis nur “La Nepo”. Tio sufiĉis.

La patrino, Wanda, kaj li estis la nuraj membroj de la familio Zamenhof, kiuj supervivis la Duan Mondmiliton. Tion li sukcesis, ĉar li uzis falsan dokumenton, en kiuj aperis la nomo Krzysztof Zaleski. De tiam li alprenis tiun kvazaŭan familian nomon.

En 1959 Doktoro Zaleski-Zamenhof translokiĝis al Francujo, loĝante en Parizo. Tie li daŭrigis sian profesian karieron, realigante konstruaĵojn sur tero kaj maroj. Li instruis Inĝenieradon en la Arkitektura Altlernejo en Parizo kaj Politekniko de Milano. Fine de la 1950-a jardeko li eĉ partoprenis la konstruadon de Braziljo, la ĉefurbo de Brazilo.

Ankoraŭ juna li engaĝiĝis en la Esperanta movado. Plurajn universalajn kongresojn li partoprenis. La lasta estis en Lillo, en la jaro 2015-a. Tiam li transdonis sian taskon reprezenti la familion Zamenhof al la filinoj Hanna Zaruski-Zamenhof kaj Margaret Zaleski-Zamenhof.

Lian historion rakontas la libro “La strato Zamenhof”, verkita de la pola ĵurnalisto Roman Dobrzyński. Tiu verko estis tradukita en plurajn lingvojn. Tio atestas la riĉecon de lia vivo kaj ĝia graveco por la esperantista komunumo tra la mondo.

el Esperanto Ilustrita

Published by: