• ĈEJO ĈEspA Encuentros

  Invitación General

  La Asociación Chilena de Esperanto, invita a todos sus miembros, colaboradores y simpatizantes a participar en aquellas instancias democráticas de diálogo pacífico, de forma de hacer presente no solo las necesidades socioeconómicas y políticas actuales, sino también los derechos culturales y lingüísticos de nuestros pueblos originarios como de los inmigrantes que viven en nuestro país.

  Published by:
 • Deklaracio de ĈEspA pri la lastaj okazintaĵoj en Ĉilio

  Ĉilia Esperanto-Asocio esprimas sian fortan esperon ke baldaŭ la nialanda popolo, per paca dialogo kun ĝiaj politikaj kaj sociaj gvidantoj sukcesos establi la necesan itineron, cele al nova socia pakto, pli inkluziva kaj justa, kun vere funkcianta demokratio multe pli efika, partopren-stimula kaj reprezenta ol ĝis nun, tiel ke nia kara patrujo plu iru antaŭen al la disvolviĝo kiun nia komunumo de kuncivitanoj meritas.

  Published by:
 • Forpasis Ludoviko Kristoforo Zaleski-Zamenhof (1925-2019)

  La 9-an de oktobro forpasis en Parizo la pola inĝeniero Ludoviko Kristoforo Zaleski-Zamenhof. Laŭ lia filino, Margaret Zaleski-Zamenhof, la entombiga ceremonio okazos en tiu sama urbo, en familia rondo. Oni ne koniĝis la morto-kaŭzon.

  Ludwik Krzysztof Zamenhof estis lia reala nomo. Li naskiĝis la 23-an de januaro 1925. Liaj gepatroj estis Adamo kaj Wanda Zamenhof. Lia avo estis L.L. Zamenhof. Por la esperantistoj li estis nur “La Nepo”. Tio sufiĉis.

  La patrino, Wanda, kaj li estis la nuraj membroj de la familio Zamenhof, kiuj supervivis la Duan Mondmiliton. Tion li sukcesis, ĉar li uzis falsan dokumenton, en kiuj aperis la nomo Krzysztof Zaleski. De tiam li alprenis tiun kvazaŭan familian nomon.

  En 1959 Doktoro Zaleski-Zamenhof translokiĝis al Francujo, loĝante en Parizo. Tie li daŭrigis sian profesian karieron, realigante konstruaĵojn sur tero kaj maroj. Li instruis Inĝenieradon en la Arkitektura Altlernejo en Parizo kaj Politekniko de Milano. Fine de la 1950-a jardeko li eĉ partoprenis la konstruadon de Braziljo, la ĉefurbo de Brazilo.

  Ankoraŭ juna li engaĝiĝis en la Esperanta movado. Plurajn universalajn kongresojn li partoprenis. La lasta estis en Lillo, en la jaro 2015-a. Tiam li transdonis sian taskon reprezenti la familion Zamenhof al la filinoj Hanna Zaruski-Zamenhof kaj Margaret Zaleski-Zamenhof.

  Lian historion rakontas la libro “La strato Zamenhof”, verkita de la pola ĵurnalisto Roman Dobrzyński. Tiu verko estis tradukita en plurajn lingvojn. Tio atestas la riĉecon de lia vivo kaj ĝia graveco por la esperantista komunumo tra la mondo.

  el Esperanto Ilustrita

  Published by:
 • Esperanto kaj la Internacia Leter-semajno

  Ivan Mattig Catalan,  fakdelegitopri filatelio de UEA (www.uea.org), en Santiago de Ĉilio, ĝoje invitas vin al la ekspozicio pri “LETEROJ EL LA MONDO” okaze de la Internacia Semanjo de Leteroj, starigita de la Universala Poŝta Unuiĝo, fakasocio de Unuiĝintaj Nacioj.
   
  La ekspozicio konsitas el leteroj el la 5 kontinentoj, kaj 93 landoj kaj ĉirkaŭ 250 eroj, kiujn Ivan Mättig kolektis dum multaj jaroj. Ĉiuj ili estas skribitaj en la Internacia Lingvo Esperanto.
   
  La evento okazos ĉe la Kultura Domo el Kilikuro, O`Higgins 281, kaj estos funkcianta ekde la 30an de Septembro ĝis la 5a de Oktobro inter la 10:00 atm ĝis 14:00 ptm kaj  15:30 ptm ĝis 17:00 ptm.
   
  La oficiala mafermo kun municipaj aŭtoritatuloj estos jaŭde la 3an de oktobro  je la 18 ptm . Kontaktelefono ĉe la,C. Cultural 22 627 83 49; kaj kun  I.Mättig, 22 607 92 57.
  Via partopreno estos daŭre apreciata.
  Published by:
 • EVENTOS DUOLINGO Y CURSO

  La aplicación Duolingo ha comenzado a invitar en todo el mundo a los Duolingo Events o encuentros Duolingo, por el cual uno o varias personas coordinan una reunión de interesados en alguno de los idiomas que se pueden aprender por medio de esta aplicación para teléfonos móviles. El esperanto es uno de esos idiomas.

  Duolingo a petición de los interesados designa a un “embajador” que tras una entrevista virtual con alguien de la oficina central de la aplicación, se permite iniciar la gestión de un encuentro de los interesados en un idioma determinado. Duolingo por su parte, avisa a todos los interesados en ese idioma en la ciudad indicada, invitándolos a participar en el evento.

  Cada mes se desarrolla un tema distinto para todos los idiomas, lo que permite hacer “intercambios lingüisticos” por ejemplo alemán-chino, que permite conocer el mismo tema, en ambos idiomas.

  El sábado 30 de marzo a las 17 hrs en Santiago tendremos el cuarto encuentro de Esperanto, y puedes revisar la convocatoria en esta página.

  Si ya tienes una cuenta en duolingo, y estás estudiando Esperanto, comparte tus avances incluyendo el código CXSDJY, donde ingresarás al grupo de personas en Chile que aprenden Esperanto por duolingo, y un tutor te enviará desafíos semanales para mejorar tu aprendizaje del idioma. Si aún no tienes una cuenta en duolingo, simplemente ingresa por este link https://www.duolingo.com/o/cxsdjy que te permitirá crear tu cuenta e ingresar al grupo

  Published by:

 • Ĉu vi pretas por tendumi?

  Inter la 15an kaj la 17an de februaro, okazos la 10a versio de nia Somera Esperanto-Tendaro, kiel kutime ĉe la campo escuela callejones, komunumo de Graneros, Regiono de O’Higgins.

  La tendumado estas direktata ĉu por novuloj ĉu por progresantoj en la Internacia Lingvo, kaj la sistemo estas kiel kutima tendumado kun atelieroj kaj kunvivado inter la partoprenantoj.

  Pliaj detaloj vi povas trafi  ĉi tie.

  Ni renkontos en la tendumado!!!

  Published by:
 • Skoltoj malkovras Esperanton

  Inter la 13an kaj 20an de Januaro 2019, Skolta Esperanto-Ligo en Ĉilio prezentis Esperanton al aventurskoltoj en Pikarkin’, okaze de la tutlanda renkontiĝo “Aventura Nacional”. Oni disdonis pli ol 1000 fugfoliojn kaj ĉ.1200 gejunuloj partoprenis en la prezentadoj, kiujn dum 6 tagoj oni donis 8 aŭ 9 fojojn sub forta varmo kiel kutime okazas en Hacienda Picarquín. Ni kontentas pri la afero, ĉar 99% el la gejunuloj tute ne sciis pri kio temas Esperanto! Do, almenaŭ ili jam scias. Iam ni rikoltos, sed oni devos daŭrigi la laboron en tiu ĉi junulara organizo.

  Published by: